భూమి బాగుపడితేనే రైతు బాగుపడతాడు

ప్రపంచం మొత్తాన్ని పీడిస్తున్న అతి పెద్ద సమస్య కాలుష్యం. ప్రజల జీవనసరళి మారటం మరియు అనేక రకాల కారణాల వలన రోజురోజుకి వాతావరణ కాలుష్యం పెరుగుతుందనేది అందరూ అంగీకరించేదే. ప్రజలు అవసరాలను ప్రక్కకు నెట్టి అనుకరణలకు ప్రాముఖ్యతను ఇస్తూ అనవసర వస్తు వినియోగం పెంచడం, పారిశ్రామికీకరణ విపరీతంగా పెరగడం, జనాభా పెరగడం,